• Menyu
  • Menyu

Əxlaq

“Qiyamət günü qulun tərəzisində gözəl əxlaqdan ağır şey yoxdur”

tovhidinfo
tovhidinfo